Tuesday, July 5, 2011

Modifikasi Motor Suzuki Smash Retro Kinclong

Modifikasi Motor Suzuki Smash Retro KinclongModifikasi+suzuki+smash Modifikasi Motor Suzuki Smash Retro KinclongModif kinclong ni, gila modifikasi motor suzuki smash retro part two. Modifikasi motor smash gaya retro kinclong merah putih custom, modifikasi smash unik style.

While Underground Racing modification motorcycle that modificator has done a great job with the retro custom, the suzuki smash retro part two based suzuki smash standard low rider. And what may that “Suzuki Smash 110” be, we hear you ask? Why a retro style, or even better, how about suzuki sportbike?
Modif kinclong ni, gila modifikasi motor suzuki smash retro bagian dua. Modifikasi motor smash hd custom retro merah putih kinclong, Unik gaya smash modifikasi. Sementara Underground Racing motor modifikasi yang modifikator telah melakukan pekerjaan yang besar dengan custom retro, bagian smash suzuki retro dua suzuki smash low rider berdasarkan standar. Dan apa yang mungkin bahwa "Suzuki Smash 110" akan, kita mendengar Anda bertanya? Mengapa gaya retro, atau bahkan lebih baik, bagaimana suzuki sportbike?


Modif kinclong ni, gila modifikasi motor suzuki smash retro dalawang bahagi. Modifikasi motor bagsak Gaya retro kinclong merah putih pasadyang, modifikasi bagsak unik style. Habang Underground Racing pagbabago motorsiklo na modificator ay tapos na isang magandang trabaho na may mga retro pasadyang, ang suzuki smash retro dalawang bahagi batay suzuki smash standard low rider. At kung ano ang maaaring na "Suzuki bagsak 110" ay, naririnig mong tanungin? Bakit ang isang retro estilo, o kahit na mas mahusay, paano ang tungkol sa suzuki sportbike?

No comments:

Post a Comment